Samarbete med Drottningholms Slottsteater

Collaboration
initiated with Drottningholms Slottsteater

The Carina Ari Memorial Foundation celebrated the anniversary of its Donatrix in 2011 with scholarship awards and a tribute to its doyen, Professor Bengt Häger, who celebrated his 95th birthday the same day. The celebrations took place in the Gold Foyer of the Royal Opera on Wednesday, 27 April, in the presence of HRH Princess Christina Mrs Magnuson.

In addition to the scholarships for young dancers, the Memorial Foundation announced that it has initiated a collaboration with the Stockholm Baroque Dancers and Drottningholms Slottsteater, by contributing towards the participation of four Swedish dancers in this summer's guest performance by the French leading Baroque dance company L'Eventail.

The intention is to revive Baroque dance as part of our unique international cultural heritage, and to acquire and enhance Swedish knowledge in the field, in order to give young Swedish dancers further opportunities for qualified work in the performing arts.

Carina Aris Minnesfond firade Donatrix högtidsdag år 2011 med både stipendieutdelning och hedrande av stiftelsens nestor professor Bengt Häger som samma dag fyllde 95 år.

Karin Modigh, Stockholm Baroque Dancers och Minnesfondens ordförande Dag Hallberg
Karin Modigh, Stockholm Baroque Dancers och Minnesfondens ordförande Dag Hallberg
Festligheterna tog plats i Kungliga Operans guldfoajé onsdagen den 27 april i närvaro av prinsessan Christina, Fru Magnuson.

Utöver stipendier till unga dansare tillkännagav Minnesfonden att man i år, på prof Bengt Hägers initiativ inlett ett samarbete med Stockholm Baroque Dancers och Drottningholms Slottsteater genom att bidra till fyra svenska dansares medverkan i sommarens franska dansgästspel med den ledande barockdansgruppen L'Eventail.

Syftet är att på nytt levandegöra barockdans på vårt unika världskulturarv och att ta lärdom och stärka det svenska kunnandet inom området för att därigenom ge unga dansare ännu en möjlighet till kvalificerat sceniskt arbete.

12-14 augusti dansades verken "Les Petits Riens" och "Don Juan" på Drottningholms Slottsteater.

Ett seminarium hölls i anslutning till föreställningen.


Don Juan, Drottningholm, 2011
DON JUAN. Stockholm Baroque Dancers och L'Eventail. Foto: Mats Bäcker

Don Juan, Drottningholm, 2011
DON JUAN. Stockholm Baroque Dancers och L'Eventail. Foto: Mats Bäcker