Pressmeddelande


Nadja Sellrup och Karl DyallCaria Ari stipendiater 2015.
Foto: Hans Nilsson.

Nadja Sellrup och Karl DyallKarl Dyall och Nadja Sellrup, Carina Ari-medaljörer 2015.
Foto: Hans Nilsson.

Gå till medaljörssidan...


Fotogalleria från Carina Ari dagen
Sommaren 2015 i dansens värld inleddes i sedvanlig ordning på torsdag 21 maj med firandet av Carina Ari Dagen i Kungliga Operans Guldfoajé med medalj- och stipendieutdelning, i år i samarbete med Agda Cecilia Rilton Balettfond.

Carina Ari Medaljen utdelades i år till två förtjänstfulla svenska danskonstnärer: Nadja Sellrup och Karl Dyall.

Arton unga dansare erhöll Carina Ari stipendier till fördjupade studier i dans till en sammanlagd summa på drygt 900 000 kr. Tio fick stipendier för kortare sommarkurser och åtta för helårsstudier vid välmeriterade skolor i Europa och Canada.

Stipendiaterna är Christopher-Robin Andreasson, Emma Bergqvist, Sinead Brodd, Jonatan Davidsson, Anika Edström Kawaji, David Ekman, Lovisa Enholm, Eldrid Etherton Friberg, Evgeniya Victory Gonzalez, Josefine Hedman, Eva Lena Holland-Nell, Ninos Josef, Imogen Moss, Björn Nilsson, Erik Rudqvist, Adam Seid Tahir, Anton Valdbauer, Ksenia Zvereva.

Hugo Therkelson från Kungliga Baletten erhöll årets Christer Holgersson stipendium (till minne av den Malmö och Göteborgsbaserade premiärdansören. Stipendiet utdelas till en manlig klassisk dansare som går i pension under året).

Programmet för dagen innehöll dansinslag av Mayumi Yamaguchi och Adi Abudureheman, samt Anton Valdbauer, alla tre från Kungliga Baletten.

Bakgrund
Carina Ari var dansös i Kungliga Baletten i början av förra seklet. Hon tillhörde skaran av unga dansare som lämnade Stockholm och for till Paris och bildade Svenska Baletten under ledning av dansören och koreografen Jean Börlin och dansmecenaten Rolf de Maré. Senare gjorde hon karriär på kontinenten. Carina Ari donerade sin förmögenhet till stiftelsen Carina Aris Minnesfond som har till uppgift att stödja den svenska danskonsten och dess konstnärer. Stiftelsen är den enskilt största fonden för danskonst i Sverige med en förmögenhet på närmare 100 miljoner kronor.

Pressbilder finns för nedladdning här: